Helal ve tayyib üründe tek ses tek yürek

Kategori: Genel - 1.870 viewsYorum Yazın
Helal ve tayyib üründe tek ses tek yürek

Dr. Hüseyin Kâmi Büyüközer

GİMDES olarak ‘helal’ alanında yıllardır büyük çabalar serdeden Dr. Hüseyin Kâmi Büyüközer’in Yeni Akit Gazetesinde yer alan yazısını önemine atfen istifadenize sunuyoruz. Yazının orjinali için linki tıklayabilirsiniz: http://bit.ly/1IbDRZ5

 

Hamd Alemlerin Rabbi olan Allah’adır. Salat ve selam Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in, alinin ve ashabının üzerine olsun.

 

İslam, insanın farklı gibi görünen ama bütünleyici parçaları olan duygu, ruh ve bedeni içine alan bütünsel bir yaşam biçimidir. Allah (C.C.) bizleri kendisine ibadet etme amacıyla yarattı (Kur’an 51:56). Ancak bu amacı bizlere sunarken bizleri dünyada rehbersiz bırakmamış, kitaplar ve paygamberler göndererek kendi rızasına uygun yaşamı göstermiş, hem dünyada hem de ahirette mutluluğa ermenin yolunu açıklamıştır.

 

Bir Müslüman kendi yaşamını Allah’ın kurallarına uyarak ibadetle geçirmektedir. Bunu başarmanın yolu Helal yaşam sisteminde başarıya bağlıdır.

 

Ey insanlar! Bütün yeryüzündeki nimetlerimden helal olmak, temiz olmak şartıyla yiyin. Fakat şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o size belli bir düşmandır.(Sure 2,Ayet 168)

 

Helal ne demek? Bütün mevcudatın yaratıcısı ve sahibi olan Allah’ın (c.c) izin verdiği, meşru kıldığı her şey. Haram ne demek? Allah’ın (c.c) izin vermediği, yasakladığı ve meşru kılmadığı her şey.

 

Helalde iyilik, güzellik, temizlik, bereket ve sağlık vardır. Haramda ise çirkinlik, pislik, habislik, kıtlık ve hastalık vardır.

 

HELAL, bir Müslümanın Hayat standardının olmazsa olmazını teşkil eder. Doğumundan ölümüne kadar HELAL dairesi içerisinde yaşamak onun en önemli hedefidir. Bu hedefinin en önemli halkası ise HELAL Lokma’dır. Bu sebeple, Helal yaşam, Helal yemek, Helal içmek, kısaca Helal Lokma Müslümanın olmazsa olmazı, onun imani bir meselesidir.

 

O boğazından geçecek her lokmanın hesabını Allah (c.c)’a vermek zorundadır. Bu sebeple, bir Müslümanın yediği, içtiği her lokmanın mutlaka HELAL olması şarttır. Maddi ve manevi hayatının sağlıklı ve feyizli devam edebilmesinin en önemli güvencesi HELAL Lokmadır.

 

İlk insan ve ilk peygamberimiz olan Hz. Âdem (a.s.)’ın ve eşi Havva anamızın, Allah tarafından kendilerine yasaklanmış ağacın meyvesini, şeytanın aldatması sonucu yemeleri, onların imtihanı kaybetmelerine ve cennetten çıkarılmalarına neden olduğu gerçeğini düşündüğümüz zaman, Helal Lokmanın bütün insanlar için de ne kadar önemli olduğu anlaşılır.

 

Bugün küresel bir dünya yapısında üretimler de tüketimler de çok uluslu bir yapıya dönüşmüştür. Müslümanın helal ürün talebi bu sebeple birçok güçlüklerle karşılaşmıştır. Bu güçlüğü yenme hususunda güvenilir Müslüman helal sertifikalama kurumları oluşmuş. Böylece bütün dünyada Helal sertifikalı ürün ticareti oluştu. 2 milyar bir nüfusa sahip olan Müslüman dünyasının Helal ve Tayyib ürün talebinin 2.5 trilyon dolar büyüklüğünde olduğu tahmin ediliyor. Ancak bunun yüzde 15’i gerçekleşebilmiş olduğu düşünülürse, büyük bir açığın olduğu kabul edilmelidir.

 

Helal pazarı sadece Müslüman tarafından değil, gayrimüslimler tarafından da büyük bir kabul görmüştür. Helal kavramı sosyal sorumluluk, ekonomik ve sosyal adalet, hayvan hakları ve ahlaki değerler gibi son derece önemli değerleri bünyesinde barındırmaktadır. Bu nedenle yüksek kalite, güven ve ahlaki değerler ile uygun Helal ürünlerin gayrimüslim tüketiciler arasında popülaritesi ve ihtiyacı da artmıştır.

 

Helal endüstrisi henüz tam olarak keşfedilmemiş, geleceğin yüksek potansiyele sahip pazarıdır. Bu endüstri sayısı günden güne artan dünya Müslüman cemiyetleri tarafından desteklenmektedir. Ancak, Helal endüstrisinde hem yerel hem de uluslararası sorunlar bulunmaktadır. Özellikle Helal logosunun suiistimal edilmesi, helal sertifikalı olmayan ürünlerde Helal logosunun kullanılması başlıca sorunlardandır. Bu kapsamda, GIMDES olarak “Halal Dunya Marketleri” projelerini Türkiye’de başlattık. Eğer bir Müslüman tüketici bu marketlere giderse, tüm Helal sertifikalı ürünleri tek bir yerde bulma imkânına sahip olacaktır. “Halal Dunya Marketleri” GIMDES tarafından kontrol edilmektedir. Bu sayede Helal sertifikalı olmayan ürünlerin satışı gerçekleşemeyecektir. Tüm dünyada bu proje kapsamında marketlerin şubelerini açmak isteyen girişimcileri desteklemeliyiz. İnanıyorum ki, bu Müslüman yatırımcının potansiyelden nasıl öğrenebileceğinin iyi bir örneği olabilir.

 

Gelecek nesillerimizin İslami yaşantıdan uzak olmaması ve İslam’ın emir ve yasaklarını, tükettiği gıda ürünleri başta olmak üzere ilaç, kozmetik, tekstil, vb. hizmet ve ürünlerde de İslami bilince sahip nesiller yetiştirmek üzere “Daru’l Halal Medresi” eğitim projesini gerçekleştirmek istiyoruz. Sizleri bu projemize destek vermeye davet ediyoruz.

 

“Darul Halal Medrese” projesi ismiyle yeni bir projeye başlamış bulunuyoruz. Bu proje kapsamında kurulacak üniversitede yetişecek bireyler temel İslami ilimlerin yanında ne yiyip ne içmeleri gerektiğinin yanında ürünlerde kritik kontrol noktaları hakkında bilgi sahibi olacaktır. Tüm dünyadan kayıt yaptırabilecek öğrenciler Helal sertifikalama sistemi ve İslami ilimler ile ilgili bilgileri aynı anda öğrenme imkânına sahip olacaktır.

 

Tüm dünyada Helal ve Tayyib ürünlerin farkındalığının artırılması için Müslüm ve gayrimüslim ülkelerde konferanslar ve fuarlar organize edilmektedir. Bu organizasyonları yapılması şüphesiz çok önemlidir. GIMDES olarak bizler Türkiye’de benzer faaliyetleri her yıl organize etmekteyiz. Bu sene inşallah 6. HelalExpo 2015 Helal ve Tayyib Ürünler Fuarını 22-25 Ekim 2015 tarihinde İstanbul Kongre Merkezinde Organize ediyoruz.

 

Bu tarihlerde İstanbul kongre vadisinde eşzamanlı olarak World Halal Council Genel Kurul toplantısı, Uluslararası Helal Gıda Zirvesi, Uluslararası HelalExpo Helal ve Tayyib ürünler Fuarı, Uluslararası Helal ve Tayyib konularında Fıkıh çalıştayı, Uluslararası Helal İlaç ve tıp çalıştayları, KOBİ Zirvesi, Helalen tayyiben Yemek Yarışmaları düzenlenecektir.

Kaynak: Yeni Akit

http://bit.ly/1IbDRZ5


Dr. Hüseyin Büyüközer

Bu Yazıyı Paylaş! Google+! Pinterest!