Katılım bankaları caiz midir?

Kategori: Finans - 22.304 viewsYorum Yazın
Katılım bankaları caiz midir?

Katılım bankaları caiz midir? Daha doğrusu katılım bankası kar payı caiz mi? İslam’ın getirmiş olduğu genel finans, iktisat ve ticaret esaslarına aykırı olmamak kaydıyla kâr-zarar ortaklığı adı altında yürütülen kurumsal ya da bireysel ticari işlemlerde ve bu işlemler sonucunda elde edilen kârın katılımcılar arasında paylaşılmasında dinen bir sakınca yoktur.

Diyanet’in açıklamasından da anlaşılacağı üzere katılım bankası kar payı caiz mi sorusuna evet cevabını verebiliyoruz. Ancak mevzunun hassa noktaları da bulunuyor. Yazının tamamını okuyarak şeksiz şüphesiz bir bilgiye ulaşabilirsiniz. 

Bu yazıda; katılım bankaları helal mi, katılım bankası kar payı caiz mi, kar payı helal mi gibi aklınıza takılan ve daha önce neden haberim yoktu diyeceğiniz konular da ilginizi çekecektir.

Katılım bankaları helal mi gibi pürüzsüz bir yüz ile genç kalmak genç görünmek ve fit olmak için diğer benzersiz yöntemleri buradan keşfedebilirsiniz.

Katılım bankaları caiz midir? Katılım bankacılığı helal mi?

Katılım bankacılığı helal mi? Belirlenen esaslara uygun çalışmaları durumunda katılım bankalarının kâr hesaplarına para yatırmak ve iştirakçilerine vermiş oldukları kâr payını almak caizdir. Kâr payı oranlarının, banka faizlerine yakın veya eşit olması söz konusu işlemi faize dönüştürmez. Ancak İslam’ın genel muamelat esaslarına uymayan faiz gibi işlemler ise hangi ad altında ve kim tarafından yapılırsa yapılsın caiz değildir.

Buna göre katılım bankalarının kâr dağıtmak üzere topladıkları paraları fıkhen meşru alanlarda nemalandırmaları gerekir. Misal olarak katılım bankaları ticareti ve ortaklığı esas alan aşağıdaki şu işlemleri yapıyorlarsa bu bankaların dağıttıkları kâr helal olur:

katılım bankaları helal mi-katılım bankası kar payı caiz mi-katılım bankaları caiz midir-kar payi harammi-kar payı helal mi-katılım bankacılığı helal mi-katılım bankalarından kar payı almak caiz mi-katılım bankaları caiz mi diyanet-katılım bankaları caiz mi ihsan şenocak
Katılım bankaları helal mi?

Katılım bankaları caiz midir?  Türkiye’de İslami finans, dini inançları nedeniyle geleneksel bankacılık sistemine girmek istemeyen insanları çekmek için tanıtıldı. Daha geniş bir perspektiften bakıldığında, diğer bir amaç da bu Şeriat uyumlu finansal kurumları kurarak özellikle Körfez’den yabancı sermaye çekmekti.

İslam’da ticaret ve ticari kazanç helaldir. Katılım Bankacılığı, bankaların kâr amacıyla faaliyet gösterdiği bir bankacılık sistemidir. Katılım Bankaları, Bankacılık piyasasında rekabet etmektedir. sunduğu finansal ürünlerin alternatifleri, rekabet konusu göz önünde bulundurularak faizli veya faizsiz sistemde faaliyet gösteren diğer bankalarda da bulunabilmektedir.

Katılım Bankacılığı kapsamında bir mal için finansman talebinde bulunan müşteri, banka tarafından müşteriye verilen vekaletname ile o malı satın alacaktır. Geri ödeme, kararlaştırılan kâr üzerinden, anlaşılan taksitler halinde yapılır. Bu iş modelinden elde edilen kâr Katılım Hesabı sahipleri ile paylaşılır.​

Katılım bankaları caiz mi Diyanet fetvası

Katılım bankaları caiz mi Diyanet fetvası ne diyor? Diyanet Katılım bankası kar payı caiz mi? (kar payi harammi), kar payı helal mi konularını içeren başlıkları açıklıyor.

  • Müşareke: Katılım bankaları ile iştirakçilerinin ortaklaşa sermaye koymasını, birlikte iş yapmasını ve meydana gelecek kâr veya zararı paylaşmasını esas alan ortaklık yapmalarıdır. Örneğin tarafların ortak sermaye ile fabrika kurup işletmeleri, inşaat yapmaları gibi.
  • Mudârebe: Katılım bankaları ile sermaye sahiplerinin emek sermaye ortaklığı yapmaları halinde fiilen ortaklığa dayalı ticaret yapmış olurlar. Mudârabe; bir tarafın sermaye vermek, diğer tarafın da bu sermayeyi işletmek ve kârı aralarında anlaştıkları belli bir oranda paylaşmak üzere, zarar ise işletmecinin kasıt, kusur ve sözleşme şartlarına aykırı davranışı yoksa sermayeden karşılanmak üzere kurdukları işletme türüdür.
  • Murabaha: Bir malın maliyetinin müşteriye bildirilmesini takiben maliyetin üzerine kâr eklenerek satılmasıdır. Buna göre bir malı peşin olarak satın alma imkânı bulamayan bir kimsenin, herhangi bir katılım bankasına giderek, söz konusu malı satın alıp kendisine taksitle satmasını talep etmesinde; katılım bankasının da müşterinin istediği malı peşin satın alarak üzerine kâr payı da ekleyip vadeli olarak müşteriye satmasında dinen bir sakınca yoktur. Burada dikkat edilmesi gereken nokta; malın satışının ilk önce katılım bankasına gerçekleştirilmesi, sonra da katılım bankasının bu malı müşteriye satmasıdır. Bu alışverişte bahse konu malı satan firmanın muhatabı katılım bankası, katılım bankasının muhatabı da müşteri olmalıdır. Yani alınan malın faturası katılım bankasına kesilmeli, daha sonra yapılacak bir akitle de müşteriye satılmalıdır. Bunun mümkün olmaması halinde en azından; malı ilk önce katılım bankası adına satın alması için “katılım bankasının müşteriye yazılı bir vekâletname vermesi” ve katılım bankası ile müşteri arasında bundan sonra yapılacak sözleşmeye, “söz konusu malın, katılım bankası tarafından müşteriye satıldığına dair” bir cümle eklenmesi gerekir.
  • Leasing: Makine, teçhizat, taşıt aracı ve benzeri malların, bu mallara ihtiyaç duyan müteşebbislere bir kira sözleşmesi çerçevesinde kiralanmasını, kira süresi bitiminde de önceden belirlenen fiyat karşılığında kiralayana satışını esas alan orta vadeli bir finansman olup fıkhen meşru kabul edilmiştir.

Sonuç olarak, katılım bankaları kâr-zarar ortaklığı hesaplarında topladıkları paraları yukarıda maddeler halinde yer verilen işlemler ve benzeri yöntemlerle işletiyorlarsa, o takdirde onların dağıttıkları kârları almak caizdir. Aksi takdirde caiz olmaz. Öte yandan katılım bankalarının icra ettiği işlemleri araştırmak ise bu bankalarla iş yapan kişinin kendi sorumluluğundadır.

Katılım bankası kar payı caiz mi?

Katılım bankası kar payı caiz mi? (kar payi harammi). Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Dr. Muhlis Akar, “Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı”nda katılım bankalarının temsilcileriyle görüştüklerini belirterek, “Malı satan, müşteriye karşı nasıl sorumluysa katılım bankalarının da satıcı gibi sorumlu olmasının, müşteri mağdur olduğu zaman onun hakkını aramasının ve bu şekildeki yöntemlerin caiz olacağını söyledik.” dedi.

Katılım Bankası kar payı caiz mi sorusuna Nureddin Yıldız Hocaefendi şu cevabı veriyor: KÂĞIT ÜZERİNDE ifadesi ile yüzeysel olarak bakıldığında helal olduğunu söylemek istiyoruz. Ayrıntılarına girildiğinde sıkıntı doğabilir. Mevcut şartlarda ancak bu kadarı yapılabiliyor diye bu izahı vermek durumundayız.

Katılım bankaları caiz mi İhsan Şenocak açıklıyor!

Aşağıdaki videoda katılım bankasına para yatırmak caiz mi İhsan Şenocak cevaplıyor.

Katılım bankaları caiz mi İhsan Şenocak kendi sözleriyle anlatıyor!

Katılım bankasına para yatırmak caiz mi?

Katılım bankaları helal mi gibi pürüzsüz bir yüz ile genç kalmak genç görünmek ve fit olmak için diğer benzersiz yöntemleri buradan keşfedebilirsiniz.

Katılım bankaları caiz midir gibi ilginizi çekebilecek kaçırmamanız gereken makaleler!


Bu Yazıyı Paylaş! Google+! Pinterest!